ਬੰਦ ਕਰੋ

ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਸਮਾਨ ਹੁਨਰ-ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਬਚਾਅ-ਯਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਮੁਖ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੌਰਾਨ. ਅੰਤਿਮ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਕੁਦਰਤੀ

ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ. ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ, ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ. ਭੂਚਾਲ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਤੂਫਾਨ, ਤੂਫਾਨ, ਚੱਕਰਵਾਦੀਆਂ

ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ

ਇਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਰਾਦਤਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ (ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਕੁਝ ਖਾਸ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ – ਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ

pdf

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ  

 

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ 01852-224107