ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸਿੱਖਿਆ

ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ:

  1. ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ
  2. 6 ਵੀਂ ਤੋਂ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ.
  3. ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 8 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ
  4. ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 8 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ
  5. ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ.
  6. ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ.
  7. ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ / ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ
ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ
ਸ਼. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ(ਸੈਕੰਡਰੀ)
ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ(ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ)

ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ:www.ssapunjab.org || epunjabschool.gov.in