ਬੰਦ ਕਰੋ

Dise Capsule for ਚੋਣਾਂ 2019

DISE-ਕੈਪਸੂਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (ਜ਼ਿਪ ਫਾਰਮੈਟ)
ਲੜੀ ਨੰ. ਵੇਰਵਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
1 ਫੋਲਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
1.EPIC Search Folder (Containing EPIC.bat file)
2.package5.3(DISE-Capsule Setup File)-(setup.exe)
3.DeptData.mdb File
4.DISE Capsule Installation Instructions
Click here to Download
2 ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੇ ਪਗ਼ Click here to Download
3 Windows 7 Compatibilty Instructions (If DISE-Capsule not able to install in Windows 7) Click here to Download

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਿਰਦੇਸ਼

 • ਐਚ.ਓ.ਡੀ. ਦੁਆਰਾ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 10-02-2019 ਹੈ
 • Treat this work as most important and submit the following at NIC, Room No 105,First Floor, DC Office,Tarn Taran in a time bound manner
  1. Exported data in CD.
  2. Declaration Certificate by Head of the Department (Reports —> Print Declaration Certificate).
  3. Summary Report of Records Entered (Reports —> Summary of Entered Records Available for Export)
  4. Signed Checklist from Individual Staff Member (Reports —> Checklist Signed by Staff).
  5. Note : In addition to above submit signed copy of latest salary bill (January/February) generated from HRMS or other salary software used.
 • ਇੰਸਟੌਲੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਮੈਨੂਅਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੇਵਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ.
 • ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫਿਰ ਐਨ ਆਈ ਸੀ, ਰੂਮ ਨ 105, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ 30-1-2019 ਅਤੇ 31-1-2019 ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.