ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ / ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ / ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ।
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ / ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ / ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਤੇ
ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੀਡੀਐਫ ਨੱਥੀ ਲੱਭੋ
 
25/03/2020 14/04/2020 ਦੇਖੋ (152 KB)