ਬੰਦ ਕਰੋ

ਟੈਂਡਰ

ਟੈਂਡਰ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ

ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 03/07/2024 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.00 ਵਜੇ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ

26/06/2024 03/07/2024 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ

ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 03/07/2024 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ

26/06/2024 03/07/2024 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਟੈਂਡਰ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਈ 16 ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਈਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ)

ਟੈਂਡਰ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਈ 16 ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਈਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ)

14/03/2024 01/04/2024 ਦੇਖੋ (2 MB)
ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ

ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ

11/03/2024 19/03/2024 ਦੇਖੋ (767 KB)
ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ

ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ

11/03/2024 19/03/2024 ਦੇਖੋ (804 KB)
ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ

ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ

13/03/2024 19/03/2024 ਦੇਖੋ (195 KB)
ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਫੋਟੋਸਟੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ

ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਫੋਟੋਸਟੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ

11/03/2024 19/03/2024 ਦੇਖੋ (778 KB)
ਟੈਂਡਰ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਈ 16 ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਈਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ)

ਟੈਂਡਰ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਈ 16 ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਈਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ)

25/01/2024 09/02/2024 ਦੇਖੋ (2 MB)
ਟੈਂਡਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰੀਜੰਡਮ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਈ 16 ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਈਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ)

ਟੈਂਡਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰੀਜੰਡਮ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਈ 16 ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਈਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ)

04/01/2024 22/01/2024 ਦੇਖੋ (2 MB)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਈ 16 ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਈਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਈ 16 ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਈਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ

27/12/2023 15/01/2024 ਦੇਖੋ (1 MB)