ਬੰਦ ਕਰੋ

ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ

ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਅਦਾ ਕਰੋ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਵਿਜ਼ਿਟ: http://punjab.gov.in/e-forms

ਮੁੱਖ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਫ਼ਤਰ

ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਫ਼ਤਰ ਤਰਨਤਾਰਨ
ਸਥਾਨ : ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤਰਨਤਾਰਨ | ਸ਼ਹਿਰ : ਤਰਨਤਾਰਨ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 143401