ਬੰਦ ਕਰੋ

ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ

ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ

  • ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ
  • ਕਾਪੀ ਸੇਵਾ
  • ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਕਾਉਂਟਰਸਿੰਗ
  • ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ
  • ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ
  • ਗ਼ੈਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ
  • ਈ-ਸਟੈਂਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ
  • ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਖੇਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
  • ਐੱਸ ਪੀ ਏ / ਜੀਪੀਏ ਦਾ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣਾ
  • ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ / ਵਾਧੂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਵਿਜ਼ਿਟ: http://www.revenue.punjab.gov.in/

ਤਰਨਤਾਰਨ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ
ਸਥਾਨ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ | ਸ਼ਹਿਰ : ਤਰਨਤਾਰਨ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 143401