ਬੰਦ ਕਰੋ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਟਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ।

ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਟਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਫਾਈਲ ਵੇਖੋ।

ਲੜੀ ਨੰ. ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਨਖਾਹ
1. ਕੇਸ ਵਰਕਰ(ਮਹਿਲਾ ਐਸ.ਸੀ.) 1 12000/-
2. ਕੌਸਲਰ(ਮਹਿਲਾ) 1 15000/-
3. ਆਈ.ਟੀ. ਸਟਾਫ(ਮਹਿਲਾ ਐਸ.ਸੀ.) 1 15000/-

 

23/06/2020 23/07/2020 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ / ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ / ਟਿਕਟ ਏਜੰਟ / ਆਈਲੈਟਸ ਸਟਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸੂਚੀ.

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ / ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ / ਟਿਕਟ ਏਜੰਟ / ਆਈਲੈਟਸ ਸਟਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸੂਚੀ.

 

15/01/2015 31/12/2020 ਦੇਖੋ (316 KB)
ਪੁਰਾਲੇਖ