Close

Subdivision & Blocks

Sr. No. Block Name
1 Tarn Taran
2 Khadur sahib
3 Bhikhiwind
4 Chohla sahib
5 Gandiwind
6 Naushehra Pannua
7 Patti
8 Valtoha